алдаа

2011-12-17, 13:03
  Санхүү банкны сэсчээмтэй
Сантехникийн сэлээсэртэй
Барьцааны ломбаардтай
Баталгааны нотриадтай
Удирдагч нь куульттэй
Удирдаач нь пуульттэй
Хувийн коодтой
Хувцасны моодтой
Галын командтай
Газрын кадаастартай
Орцондоо ноймортой
Ордондоо каамэртай
Архины бокаалтай
Ажлын бахиалтай
Зайгуулын тараншээтэй
Зайлуулгын тараактартай
Клиникийн үзлэгтэй
Клирингийн тооцоотой
Хоол нь поорцтой
Холио нь пээрцтэй
Яам нь мээнэжэртэй
Ямаа нь кашмиртай
Өрөөлдөө портээзтэй
Өвөртөө пороомсогтой
Чихэндээ апараадтай
Чивэндээ гондоомтой
Эцэг нь таавчигтай
Эх нь лээвчигтэй
Хүүхэд нь паампэрстэй
Ууцандаа масаажтай
Утсандаа мэйсэжтэй
Унадаг бөх моостт...

Vinni pooh

2011-12-12, 11:55
Англи - сэр Винсент Пуух
Армени - Виник Пуханян
Бельг - Виннил де Пухильде
Бразили - Лиуш Назарио Соуса Лима Франсиско Винниуш Пухинья де ля СантаМария
Герман - Хер Вильгельм фон Пухен
Голанд - Винсент ван Пухкелен
Гурж - Виначар Пухашвили
Дани - Винни Пухсен
Израиль - Виннихак Пухберг
Индонези - Виннилар Пухарто
Энэтхэг - Виннира Пуханди
Ирак - Виннидам Пухеин
Иран - Винниех Пухейни
Ирланд - Винни О’Пух
Итали - Винсенте дель Пухини
Испани - дон Виннио Пухалес
Камерун - Кхвини Мбпух
Хятад - Вин Ни Пух
Ливан - Виннин Пухнан
Нигери - Виннибу Пухегбени
Норвеги - Виняер Гуннар Пухяер
ОХУ - Винни В...